Pakiet "Platynowy"

Podstawowe usługi wchodzące w zakres pakietu:

 

  1. Opiniowanie umów przedstawionych przez Klienta oraz przygotowywanie projektów umów dotyczących podstawowej działalności gospodarczej Klienta.
  2. Udzielanie porad prawnych w siedzibie kancelarii, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
  3. Przygotowywanie pism procesowych, pozaprocesowych, takich jak: pozwy, pisma w toku postępowania sądowego, wnioski, skargi, sprzeciwy, apelacje, pisma urzędowe, pisma dotyczące korespondencji handlowej, w tym z bankami oraz związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i dochodzonymi należnościami oraz prowadzenie monitoringu wszelkich spraw na podstawie pełnomocnictwa.
  4. Dyspozycyjność prawnika 12 godzin miesięcznie w siedzibie Klienta lub wskazanym przez niego miejscu. Dodatkowe godziny w cenie 150 zł/godzinę.
  5. Udzielanie porad prawnych w życiu prywatnym Klienta oraz członków jego rodziny (w cenie pakietu dodatkowa 1 godzina miesięcznie ponad limit wykazany w punkcie 4).
  6. Przygotowanie i dostarczanie informacji na temat zmian przepisów prawnych mogących mieć wpływ na sytuację Klienta.

 

Cena pakietu: 999 zł netto/miesięcznie

 

Dodatkowe korzyści:

 

  1. Udzielanie porad prawnych członkom rodziny klienta w cenie pakietu.
  2. Kompleksowa obsługa w zakresie prowadzenia windykacji dochodzonych należności za 5% wartości od wyegzekwowanych kwot.
  3. Możliwość uzyskania 1 godziny dodatkowo miesięcznie ponad limit w sprawach związanych z życiem prywatnym Klienta.

 

Uwaga: wszelkie materiały i dokumenty Klient dostarcza do kancelarii osobiście lub przekazuje prawnikowi w trakcie jego obecności u Klienta.